Gorzkie zniwa online dating

Zastanów się nad słowami, jakie wypowiedział do brata: "Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa".Zauważ, że w tych słowach zawiera się wszystko, czego się nauczył w krótkim czasie.Niemniejsze zainteresowanie osobą i działalnością, a zwłaszcza śmiercią św.

» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra.Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» - to znaczy: Chrystusa. Andrzej był pierwszym uczniem powołanym przez Jezusa na Apostoła.Apostołowie Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na stałe dołączyli do tłumów chodzących z Panem Jezusem.W tradycji usiłowano wybadać ślady jego apostolskiej działalności po Zesłaniu Ducha Świętego. Andrzej pracował w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy Dunajem a Donem. Andrzej miał także pracować w Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, skąd udał się do Achai.Byłby to zatem Apostoł Słowian, których tu właśnie miały być pierwotne siedziby. Ten sam pogląd podziela Teodoret ( 458), który twierdzi, że św.

Leave a Reply